Monthly Archives: สิงหาคม 2018

กีฬาเครือข่าย

กีฬาเครือข่าย_๑๘๐๘๓๑_0001

วันที่ 28-30 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเครือข่ายพนมดงรัก 2 รอบคัดเลือก ณ สนามโรงเรียนบ้านจีกแดก ซึ่งโรงเรียนอยู่สาย เอ มีโรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ โรงเรียนบ้านศรีสวาย โรงเรียนบ้านตาลวก และโรงเรียนบ้านจีกแดก โรงเรียนได้ผ่านเข้าไปในรอบรองชนะเลิศทั้งหมด 5 ชนิดกีฬา มีฟุตบอลชาย ฟุตบอลหญิง ฟุตซอลชาย วอลเลย์บอลหญิง และเปตองชาย แข่งขันในวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ สนามโรงเรียนบ้านสระแก้ว เชิญชวนผู้ปกครองร่วมชมและเชียร์บุตรหลานของท่านได้ครับ

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ระดับเครือข่าย

ศิลปหัตถกรรม_๑๘๐๘๒๗_0009

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเครือข่ายพนมดงรัก 2 โคกกลางจีกแดก ณ โรงเรียนบ้านจีกแดก

 

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันวิทยาศาสตร์_๑๘๐๘๒๐_0052

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดกิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้รู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และประวัติความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์ โดยในวันนี้มีกิจกรรมการประกวดเดินแบบชุด รีไซเคิล จากวัสดุเหลือใช้ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ และกิจกรรมการทดลองแต่ละฐานการเรียนรุ้เช่น ฐานเรือ, ฐานไข่ลอย ไข่จม, ฐานกล้องจุลทรรศ์, และฐานเหรียญวิเศษ ซึ่งนักเรียนสนุกและได้ความรู้จากการทำกิจกรรม ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

การแข่งขันฟุตซอลลีกภูมิภาค จังหวัดสุรินทร์

S__7471119

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอล รายการของ กทท. สุรินทร์ นัดที่ 2 ของ รร.บ้านตาลวก พบ รร.เมืองสุรินทร์ ณ สนามโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ผล ชนะ 2-0 ปรบมือรัวๆ

 

ค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนนักเรียนแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

72707

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านตาลวก เข้าร่วมอบรม ค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนนักเรียนแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “กิจกรรมพัฒนาจริยคุณ” ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง ณ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190

 

โครงการพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,4

430963

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ครูประจำชั้น ป.3 และ ป.4 เข้าร่วมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,4 เครืองข่ายพนมดงรัก 2 (โคกกลาง จีกแดก) โดยได้รับเกียรติจากท่านศึกษานิเทศก์ เบญญา ศรีดารา มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ได้ฝึกการฝึกเรียนรู้ ระดมสมอง การใข้ผังความคิดให้รู้จักจำแนก รูป รส กลิ่น เสียง จม ลอยน้ำได้ ฝึกศึกษาเปรียบเทียบ คาดคะเน ตั้งสมมุติฐาน ครับ ขอขอบคุณท่านศน.เบญญา ที่มาเป็นวิทยากรให้กับคุณครูครับ

 

ผอ.เขต เยี่ยมโรงเรียน

DSC_1501

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ท่านภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้มาเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านตาลวก

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.6 ม.3

93344

วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ท่านภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.6 ม.3 เขตพัฒนาพนมดงรัก ณ โรงเรียนบ้านรุน จำนวน 80 คน พร้อมขับเคลื่อนคุณภาพอย่างไม่หยุดยั้ง

 

การแข่งขันฟุตซอล รายการจังหวัดสุรินทร์

S__7471119

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกได้เข้าร่วมแข่งขันฟุตซอล รายการจังหวัดสุรินทร์ กับโรงเรียนบ้านแกน้อย ผลการแข่งขัน 0 ต่อ 4 

 

ผลผลิตของนักเรียนชั้น ป. 5

73510

ผลผลิตของนักเรียนชั้น ป. 5/1 แตงกวา จำนวน 10 กิโลกรัม เตรียมนำไปประกอบอาหารให้นักเรียน

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2
web page hit counters codes Free