Daily Archives: มิถุนายน 14, 2018

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ไหว้ครู61_๑๘๐๖๑๔_0053

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู และเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่าน ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน มาเป็นประธานในพิธี และได้เจิมหนังสือเรียนด้วย

 

ผลผลิตโรงเรียน

31020

ผลผลิตโรงเรียน ครูและนักเรียนปลูกไม้ผล มะม่วง ฝรั่ง และเลี้ยงปลาในสระโรงเรียน มีปลานิล ปลาดุก ซึ่งได้นำมาประกอบอาหารเพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ทำให้นัหเรียนได้รับอาหารเสริมนอกเหนืออาหารกลางวันและเพิ่มโปรตีน ให้กับร่างกาย มีพัฒนาการทางที่ดีขึ้น

31020 31021 31022 55911 64726 64727 64728 31019

 
web page hit counters codes Free