Daily Archives: พฤษภาคม 31, 2018

วันงดสูบบุหรี่โลก

S__1425412

วันงดสูบบุหรี่โลก “World No Tobacco Day” วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก หรือ World No Tobacco Day เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ ที่มีต่อสุขภาพและโทษของบุหรี่ สำหรับวันงดสูบบุหรี่โลก ในปี พ.ศ. 2561 นี้ องค์การอนามัยโลก ได้กำหนด คำขวัญว่า “Tobacco and heart disease” หรือ “รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่” โรงเรียนบ้านตาลวกได้ร่วมกับชุมชน ร่วมรณรงค์ให้ประชาชน งดสูบบหรี่ และตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ เพื่อสุขภาพของตนเอง และคนรอบข้าง

 

มอบเกียรติบัตร

62505

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวก ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) จำนวน 10 คน

 
web page hit counters codes Free