Daily Archives: พฤษภาคม 29, 2018

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0001

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวก ได้จัดกิจกรรมทำบุญถวายปัจจัย ข้าวสาร อาหารแห้ง และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปริพนิพาน ของพระโคตมพุทธเจ้าโดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญ แห่งเดือนวิสาขะ จัด ณ วัดตาลวกวนาราม จีกแดก พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0001 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0002 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0004 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0005 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0006 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0007 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0008 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0009 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0010 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0011 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0013 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0014 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0015 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0016 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0017 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0018 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0019

 
web page hit counters codes Free