Daily Archives: พฤษภาคม 21, 2018

ร่วมเปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต

63410

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายรองรัตน์ จงอุตส่าห ์นายอำเภอพนมดงรัก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (life saving)” โรงเรียนในสังกัด สพป.สร.3 เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ร.ร.ในสังกัด สพป.สร.3ในการเอาตัวรอดจากปัญหาเด็กจมน้ำ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2561 ณ สระว่ายน้ำพนมดงรัก ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

 
web page hit counters codes Free