Daily Archives: พฤษภาคม 14, 2018

ประกาศนโยบาย ปีการศึกษาแห่งการอ่านออกเขียนได้ยกชั้น

82960

สุรินทร์-สพป.สร.เขต 3 เข้มรับเปิดเทอม..นำผอ.233 โรง ประกาศนโยบาย ปีการศึกษาแห่งการอ่านออกเขียนได้ยกชั้น เพื่อจะเป็นก้าวแรกแห่งการสร้างคุณภาพเข้าสู่เรื่องของการพัฒนาคุณภาพโอเน็ต-เอ็นที

สุรินทร์-วันนี้(11 พ.ค. 61)ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์(สพป.สุรินทร์)เขต 3 อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 233 โรง พร้อมใจกันประกาศเจตนารมณ์ ให้ปีการศึกษา 2561 ซึ่งโรงเรียนในสังกัดจะมีการเปิด ภาคเรียนของปีการศึกษาใหม่ ในวันที่ 16 พ.ค.61 นี้อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้เป็นปีแห่งการอ่านออกเขียนได้ยกชั้น มุ่งเน้นพัฒนาเพื่อที่จะไปสู่คุณภาพเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อเป็นก้าวแรกแห่งการสร้างคุณภาพ เข้าสู่เรื่องของการพัฒนาคุณภาพโอเน็ต-เอ็นที พร้อมกำหนดนโยบาย นักเรียนดัง ดูดี โรงเรียนเด่น สำนักงานเยี่ยม เป็นแนวทางในการให้การทำงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งกำหนดนโยบาย พิเศษ ขึ้นมาอีก 2-3 นโยบาย เช่น เรื่องของการอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนปลอดขยะ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งอัตลักษณ์ ความเป็นสุรินทร์ และโรงเรียนจิตศึกษา ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาการสื่อสารทางเลือกที่จะเป็นแนวทางให้ สถานศึกษาได้ขับเคลื่อนอย่างมีคุณภาพ

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร

S__24297521

วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวก ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560 ) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ณ โรงแรมทองเพกา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 
web page hit counters codes Free