Daily Archives: พฤษภาคม 2, 2018

รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อย.น้อย

31732141_1801230466608389_892236360042151936_n

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อย.น้อย ระดับทอง และเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2560 ณ อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 

 

อบรมผู้บริหารเขตพัฒนาการศึกษา

31886611_1801230319941737_3121467237278416896_n (1)

วันที่ 28-30 เมษายน 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าอบมรมผู้บริหารเขตพัฒนาการศึกษา กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ณ จังหวัดระยอง 

 
web page hit counters codes Free