Monthly Archives: พฤษภาคม 2018

วันงดสูบบุหรี่โลก

S__1425412

วันงดสูบบุหรี่โลก “World No Tobacco Day” วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก หรือ World No Tobacco Day เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ ที่มีต่อสุขภาพและโทษของบุหรี่ สำหรับวันงดสูบบุหรี่โลก ในปี พ.ศ. 2561 นี้ องค์การอนามัยโลก ได้กำหนด คำขวัญว่า “Tobacco and heart disease” หรือ “รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่” โรงเรียนบ้านตาลวกได้ร่วมกับชุมชน ร่วมรณรงค์ให้ประชาชน งดสูบบหรี่ และตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ เพื่อสุขภาพของตนเอง และคนรอบข้าง

 

มอบเกียรติบัตร

62505

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวก ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) จำนวน 10 คน

 

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0001

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวก ได้จัดกิจกรรมทำบุญถวายปัจจัย ข้าวสาร อาหารแห้ง และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปริพนิพาน ของพระโคตมพุทธเจ้าโดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญ แห่งเดือนวิสาขะ จัด ณ วัดตาลวกวนาราม จีกแดก พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0001 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0002 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0004 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0005 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0006 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0007 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0008 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0009 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0010 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0011 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0013 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0014 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0015 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0016 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0017 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0018 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0019

 

ประชุมผู้ปกครอง

6193

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวก ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อพบปะผู้บริหาร ครู ถึงการจัดการเรียนการสอนในปีที่ผ่านมา และในปีนี้ได้ประกาศนโยบายเพิ่มเติม ปี 2561 ปีแห่งการอ่านออกยกชั้น และทำข้อตกลงกับผู้ปกครอง MOU เรื่องการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นจากเดิม และเรื่องกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน 

 

เลือกตั้งสภานักเรียน

61991

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวก ได้เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อได้เรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียน ความสามัคคี และความเป็นผู้นำ

 

โครงการพัฒนาครูยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21

61454

โครงการพัฒนาครูยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ทางโรงเรียนบ้านตาลวกมีครูเข้าร่วมโครงการจำนวน 2 ท่าน ณ โรงเรียนบ้านรุน อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

 

ว่ายน้ำเพื่อชีวิต รุ่นที่ 2

29046

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (life saving)” โรงเรียนในสังกัด สพป.สร.3 เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ร.ร.ในสังกัด สพป.สร.3 ในการเอาตัวรอดจากปัญหาเด็กจมน้ำ โรงเรียนบ้านตาลวก ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คน ณ สระว่ายน้ำพนมดงรัก ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

 

ร่วมเปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต

63410

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายรองรัตน์ จงอุตส่าห ์นายอำเภอพนมดงรัก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (life saving)” โรงเรียนในสังกัด สพป.สร.3 เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ร.ร.ในสังกัด สพป.สร.3ในการเอาตัวรอดจากปัญหาเด็กจมน้ำ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2561 ณ สระว่ายน้ำพนมดงรัก ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

 

32658070_853536861512110_7527719777322663936_n

32658070_853536861512110_7527719777322663936_n

 

เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

IMG20180517072751

เตรียมความพร้อมทำการเรียนการสอน ก่อนและหลังทำความสะอาด ตัดหญ้า โดยรอบอาคารเรียน

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2
web page hit counters codes Free