Monthly Archives: เมษายน 2018

สภากาแฟ

1524711240949

วันที่ 25 เมษายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้จัดประชุมผู้บริหารเคลื่อนที่เขตการศึกษาอำเภอพนมดงรัก ชี้แจงหารือข้อราชการต่างๆ และรับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ ณ โรงเรียนบ้านรุน อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 

 

ผ้าป่าสามัคคีวัดตาลวกวนาราม

1523927980121

วันที่ 14 เมษายน 2561 ชาวบ้านศรีสัมพันธ์ บ้านตาลวก บ้านหนองระอาง หนองแวง และวัดตาลวก นำโดยพระครูไพโรจน์สารธรรม เจ้าคณะตำบลจีกแดก ได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีให้กับโรงเรียนบ้านตาลวก ได้ยอดเงินทั้งสิ้น 93,749 บาท ขออนุโมทนาสาธุ ด้วยครับ 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ช่วงที่ 2

1523414468393

วันที่ 9-10 เมษายน 2561 ผู้บริหารโรงเรียนได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี และการเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (ช่วงที่ 2) ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 

ประชุมสัมมนาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

1523099767198

วันที่ 5-7 เมษายน 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้บริหารในเขต อำเภอพนมดงรัก ประชุมสัมมนาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเขตการศึกษาพนมดงรัก ณ ศูนย์กสิกรรมสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนพัฒนาการศึกษา

1523099941857

วันที่ 3-4 เมษายน 2561 ผู้บริหารโรงเรียนได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี และการเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (ช่วงที่ 1) ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 
web page hit counters codes Free