Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2018

พิธีอ่านตราตั้งถวายพัดยศ

1519647651098

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีอ่านตราตั้งถวายพัดยศ พระครูไพโรจน์สารธรรม เจ้าคณะตำบลชั้นเอก วัดตาลวกวนาราม อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยนายอำเภอพนมดงรักเป็นประธานในพิธี ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก ได้ร่วมพิธีด้วย

 

ขบวนแห่สมณศักดิ์พัดยศพระครูไพโรจน์สารธรรม เจ้าคณะตำบลชั้นเอก วัดตาลวกวนาราม

1519521268676

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครูและนักเรียนไปร่วมขบวนแห่สมณศักดิ์พัดยศพระครูไพโรจน์สารธรรม เจ้าคณะตำบลชั้นเอก วัดตาลวกวานาราม ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

 

ตรวจเยี่ยมการสอบวัดผลด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง

1519521082474

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ท่านธรรมนูญ ขวัญรัมย์ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเครือข่ายจัดการศึกษาพนมดงรัก 2 โคกกลางจีกแดก ในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป 2, ป 4, ป 5

 

ผู้โชคดีจากการออมทรัพย์ทวีโชค

28190775_1724625847602185_2080668_n

เด็กชายศักดิ์ดา พะนิรัมย์ ได้รางวัล ทีวี จากการออมทรัพย์กับโรงเรียนและได้ฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อำเภอพนมดงรัก  ซึ่งเป็นเรื่องทีดีสำหรับนักเรียนและทำให้นักเรียนรู้จักการออมทรัพย์ยิ่งขึ้น ออมแล้วมีเงินเก็บและยังได้ชิงรางวัลอีกด้วย

 

โครงการตำรวจ D.A.R.E

28236451_1724382404293196_1535202716_n

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สถานีตำรวจภูธรอำเภอพนมดงรัก ได้นำนักเรียน เข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน DARE แห่งประเทศไทย และได้ศึกษาสถานที่จริงคือสถานที่ปฏิบัติงานของตำรวจ อำเภอพนมดงรัก ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูง และขอบคุณครูสอนประจำโรงเรียน คือ สิบตำรวจตรีประจักษ์ กองคำ ที่ได้พัฒนานักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติด 

 

รับมอบทุนการศึกษา

28233668_1722492214482215_1863303516_n

วันที่ 18 กุมภมพันธ์ 2561 บริษัทไบเน็ท ยูเนียนโกลด์ และ บริษัทบิ๊กริช โปรแกรม ได้จัดโครงการ “ร่วมทำความดี ตามรอยพ่อหลวง” แจกทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่เรียนดี  แต่ยากจน ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 5000 บาท โรงเรียนบ้านตาลวกได้รับคัดเลือก 2 ทุน คือ  1 เด็กหญิงนันทรัตน์ บริรักษ์ และ 2 เด็กชายศักดิ์เสนา ยืนยง ซึ่งท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะได้พานักเรียนไปรับด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

ลูกเสือสำรอง

1518428141578

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านตาลวกได้ออกเดินทางไกลและทำกิจกรรมลูกเสือเพื่อเตรียมความพร้อมให้มีความเข้มแข็ง และฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย ขอขอบคุณรองผู้กำกับลูกเสือสำรองทุกท่านที่ช่วยกันดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

ติดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

IMG20180212145647

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ท่านศึกษานิเทศก์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ท่านพนัส พรหมด้าว ได้ออกติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโรงเรียนได้นำเสนอนโยบายที่ดำเนินการแล้วได้ผล คือ  1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET/NT ของนักเรียนชั้น ป 3, ป 6 2. การปรับหลักสูตรปฐมศึกษานำสู่การปฏิบัติ และ 3. การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งทั้งสามด้านนี้คือจุดเด่นของโรงเรียนที่ได้ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านศึกษานิเทศก์และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างยิ่ง

 

กองลูกเสือเข้าค่ายพักแรม

IMG20180208100035

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 กองลูกเสือโรงเรียนบ้านตาลวก โดยท่านสุปัน วิชัย ผู้กำกับกองลูกเสือโรงเรียนบ้านตาลวก และรองผู้กำกับ นำลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 58 นาย ร่วมกับเครือข่ายจัดการศึกษาพนมดงรัก 2 โคกกลางจีกแดก เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายฉัตรชัย ศูนย์ฝึก ตชด ที่ 216 อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน

IMG20180206102712

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจีกแดก ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพฟันให้นักเรียน โดยขุดหินปูน ถอนฟัน และอุดฟัน ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ 

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2
web page hit counters codes Free