Monthly Archives: มกราคม 2018

แปลงผัก เพื่ออาหารนักเรียน

27583818_1703984676332969_1355467375_n

แปลงปลูกผัก ของนักเรียนชั้น ป 1,2,3 4,5 โรงเรียนบ้านตาลวก ปลูกผักคะน้า กวางตุ้ง และผักบุ้ง

 

กำหนดการวันรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

pic_348434841127

pic_348434841127

 

กำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

pic_754675461111

pic_754675461111

 

ร่วมงานศพ นายบวช ยืนยง อดีตผู้ใหญ่บ้านศรีสัมพันธ์

27583603_1701820166549420_1680912842_n

วันที่ 27 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวกได้ร่วมงานศพ นายบวช ยืนยง อดีตผู้ใหญ่บ้านศรีสัมพันธ์ หมู่ที่ 8 ได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องด้วยครับ

 

ประชุมการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติ

27498036_1701821406549296_87049111_n

วันที่ 26 มกราคม 2561 สพฐ ได้จัดประชุม Video Conference  เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สู่การปฏิบัติ ทางโรงเรียนบ้านตาลวก นำโดยนายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและรับฟังนโยบายอีกด้วย

 

วันครู ประจำปี 2561

1516097854437

วันที่ 16 มกราคม 2561 เครือข่ายจัดการศึกษาโคกกลางจีกแดก และเครือข่ายจัดการศึกษาพนมดงรัก และข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ในอำเภอพนมดงรัก ได้จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติครู ผู้อบรมสั่งสอน ศิษย์ ซึ่งในงานมีกิจกรรมศิษย์คาราวะครู และการมอบรางวัลครูดีศรีพนมดงรัก ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และบ่ายมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ตลอดงานเลี้ยงในช่วงเวลาค่ำวันเดียวกัน

 

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

IMG20180112093229

วันที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 เพื่อให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นเด็กนักเรียน และเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งในปีนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญแก่ว่าว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ทางโรงเรียนขอขอบคุณ ส่วนราชการ ผู้ปกครองทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

พิธีถวายเครื่องสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕

IMG20180111090402

วันที่ 11 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวก นำโดยท่านผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน ได้ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ทุกท่านในการทำงานให้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

อุ่นเครื่องกีฬาวันครู

IMG20180108150333

วันที่ 8 มกราคม 2561 เครือข่ายโคกกลางจีกแดกได้อุ่นเครื่องกีฬาวันครู กับทีม เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกรวด 2

 

ผักปลอดสารพิษโรงเรียนบ้านตาลวก

IMG20180103084400

ผักปลอดสารพิษโรงเรียนบ้านตาลวก โดยนักเรียนชั้น ป 1-6 ได้ปลูกไว้เพื่อเป็นอาหารกลางวันของนักเรียน

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2
web page hit counters codes Free