Daily Archives: ธันวาคม 20, 2017

โครงการขับขี่ปลอดภัย

25530271_1661966917201412_917135009_n

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอพนมดงรัก เป็นประธานเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัยติดไฟส่องสว่างพาหนะขับขี่ทั้งหน้าทั้งหลัง ร่วมกับหัวหน้าส่วนทุกภาคส่วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจีกแดก ตำรวจ ทหารในพื้นที่ ผู้นำชุมชนและประชาชน เพื่อรณรงค์ให้คนในชุมชนรู้จักการดูแลพาหนะ ท้้งรถยนต์และจักรยานยนต์ให้เกิดความพร้อมในการใช้งาน และลดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุด ณ บ้านศรีสัมพันธ์ ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ และเยี่ยมชมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก ที่ได้ดำเนินน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

 
web page hit counters codes Free