Monthly Archives: กันยายน 2017

ทำบุญถวายข้าวสารอาหารแห้ง จตุปัจจัยเครื่องไทยทาน

IMG20170929091001

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ วัดป่าเทพพิทักษ์วนารามได้จัดกิจกรรมงานปริวาสกรรม ระหว่างวันที่ ๘-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ อันเป็นหลักการสร้างเสริมคุณธรรมความดี ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัตถ์ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว ทางวัดได้มารับบิณฑบาต ซึ่ง ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันทำบุญถวายข้าวสารอาหารแห้ง จตุปัจจัยเครื่องไทยทาน ณ ลานกิจกรรมของโรงเรียนบ้านตาลวก

 

๑๐๐ ปีธงชาติไทย

1506562568861

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ๑๐๐ ปีธงชาติไทย โรงเรียนบ้านตาลวก ผู้บริหาร คณะครู ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ที่ทรงพระราชทานธงชาติไทย ครบ ๑๐๐ ปี

 

ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม

IMG20170927102902

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านตาลวกได้เข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ โดยนายทวีสิทธิ์ มั่นจิต เป็นประธานในพิธี

 

การแข่งขันกีฬาเครือข่าย รอบคัดเลือก

IMG20170924150932

วันที่ ๒๔-๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เครือข่ายโคกลางจีกแดก ได้จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนระดับเครือข่ายการศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด ๘ โรงเรียน แบ่งออกเป็นสองสาย สายเอ มีโรงเรียนบ้านละเอาะ,โรงเรียนบ้านจีกแดก,โรงเรียนบ้านโคกกรม และโรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ในสายเอ จัดการแข่งขันที่โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ สายบี มีโรงเรียนบ้านโคกกลาง,โรงเรียนบ้านตาลวก,โรงเรียนบ้านศรีสวาย,และโรงเรียนบ้านสระแก้ว สายบี แข่งขันที่โรงเรียนบ้านศรีสวาย มีกีฬาที่แข่งขันดังนี้ ฟุตบอลชายหญิง ฟุตซอลชาย วอลเลย์บอล ชายหญิง เซปักตะกร้อ ชายหญิง เปตอง ฟุตบอลอนุบาท และโบว์ลิ่งอนุบาล

 

วันโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ

1505910094634

วันที่ 19 กันยายน 60 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งชาวเขมรมีความเชื่อว่า เมื่อถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 ประตูยมโลกจะเปิด เพื่อให้ผู้รับกรรมที่อยู่ในนรกได้เดินทางมาเยี่ยมญาติได้ ชาวเขมรจึงจัดทำอาหาร ขนม ข้าวต้ม ในตอนเย็นของวันแรม 14 ค่ำ เดือน 10 และพอรุ่งเช้าวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ก็จะนำอาหาร ขนม ข้าวต้ม ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลที่วัด เรียกว่า “วันเบ็นตูจ” โดยเชื่อว่าผีจะออกมาจากยมโลกได้ 15 วัน หลังจากนั้นต้องกลับไปรับกรรมในยมโลกตามเดิม จากวันเบ็นตูจนับไปอีก 15 วัน (นับจากวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 10) จะตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี คือ “วันเบ็นทม” ซึ่งเป็นวันที่ประกอบพิธีแซนโฎนตา

ทางโรงเรียนบ้านตาลวกและชุมชนมีเชื่อสายเขมร ขอมโบราณ เลยได้จัดพิธีแซนโฏนตาขึ้น

 

งานเกษียณอายุราชการครู อำเภอพนมดงรัก

IMG20170918194325

วันที่ 18 กันยายน 60 ผู้บริหาร คณะครู ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้บริหารและครูผู้เกษียณอายุราชการในอำเภอพนมดงรัก จำนวน 12 ท่าน ณ โรงเรียนบ้านรุน อำเภอพนมดงรัก

 

อุ่นเครื่องกีฬาเครือข่าย

IMG20170913140516

วันที่  13 และ 18 กันยายน 60 โรงเรียนบ้านตาลวก ได้อุ่นเครือก่อนแข่งขันกีฬาเครือข่าย กับโรงเรียนนิคมสร้างตาเองปราสาท 4 และโรงเรียนบ้านจีกแดก

 

พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน

1505910028429

วันที่ 16 กันยายน 60 เครือข่ายโคกกลางจีกแดก ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้มีสูงขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกกลาง ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

 

รับมอบทุนและอุปกรณ์การเรียน

1505909881338

วันที่ 9 กันยายน 60 โรงเรียนบ้านตาลวก ได้รับมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนจากผู้อุปถัมภ์โรงเรียนบ้านศรีสัมพันธ์ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่าน

 

กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย

1505909893530

วันที่ 8 กันยายน 60 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลอง และกิจกรรมอื่นๆ

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2
web page hit counters codes Free