Daily Archives: สิงหาคม 21, 2017

กีฬาสีภายในรวมน้ำใจชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

IMG20170819093247

โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดกิจกรรมกีฬาสีระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจาก นายตั้งจดิษฐ์ สภารัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดกีฬาสี และกิจกรรมก็สำเร็จไปด้วยดี ตลอดจนผู้ปกครองทั้งสามชุมชน ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง

 
web page hit counters codes Free