Daily Archives: สิงหาคม 9, 2017

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้สู่ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์

1502000434925

วันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสำเริง สิงหะ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้สู่ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยใช้กระบวนการ PLC ณ หอประชุมปราสาททอง สพป.สุรินทร์ เขต ๓

 

การแข่งขันคิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุ บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๔

1502000441803

วันที่ ๔-๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านตาลวกได้เข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุ บุรีรัมย์ ครั้งที่ ๔ ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย

 

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

1502000460837

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เครือข่ายการจัดการศึกษา พนมดงรัก โคกกลางจีกแดก มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 
web page hit counters codes Free