Monthly Archives: มีนาคม 2017

ปัจฉิมนิเทศ ชั้น ป.๖ ประจำปี ๒๕๕๙

6445

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดงานปัจฉิมและมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งจบการศึกษาในปี ๖๐ และมอบเกียรติบัตรความดี ผลการเรียนดีเด่นในแต่ละระดับชั้น และนักเรียนชั้น ป.๖ ได้มอบกล้องวงจรปิดเป็นที่ระลึกกับทางโรงเรียนด้วย ทางโรงเรียนขอขอบคุณนักเรียนทุกๆคน 

 

ฟุตบอลส่วนราชการอำเภอพนมดงรัก

ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0026

ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0020 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0021 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0022 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0023 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0024 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0025 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0026 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0027 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0003 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0004 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0009 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0012 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0014 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0017 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0018กีฬาฟุตบอลส่วนราชการอำเภอพนมดงรัก ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๐ “คนพนมดงรัก รวมใจ ออกกำลังกายทุกวันพุธ” ระหว่างวันที่ ๑๑ มกราคม – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สนามที่ว่าการอำเภอพนมดงรัก ผลการแข่งขัน ทีมเครือข่ายครู โคกกลางจีกแดก ได้แชมป์ไปครอง

 

พัฒนาเตรียมงาน “โครงการบรรพชาสามเณร” วัดตาลวกวราราม

20644

วันนี้ท่าน ผู้อำนวยการ มาร่วมพัฒนาวัดตาลวก ร่วมกับชุมชนบ้านตาลาก บ้านศรีสัมพันธ์และบ้านหนองระอาง เพื่อเตรียมสถานที่บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนระหว่างวันที่ ๒-๑๖ เมษายน ๒๕๖๐ และขอเชิญชวนเยาวชน นักเรียน เข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดตาลวกวราราม ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

 

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

นิเทศภายใน_๑๗๐๓๒๔_0008

การประเมินติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการเครือข่ายจัดการศึกษาโคกกลางจีกแดก และท่านศึกษานิเทศก์ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

17436175_1387781107953329_5425383426394129004_o

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน การอ่านออก เขียนได้ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑,๒ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนในเครือข่ายจัดการศึกษาโคกกลางจีกแดก ณ สำนักงานเครือข่าย โรงเรียนบ้านจีกแดก การนี้ทางโรงเรียนได้ส่งครูประจำชั้น นายณัฐวุฒิ หล่อประโคน และ นายประสิทธิชัย สุขสำราญ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย เพื่อนำวิธีการจัดการเรียนการสอนมาพัฒนาให้ผู้เรียนต่อไป

 

การแข่งขันฟุตบอล

S__9609229

โรงเรียนบ้านตาลวกได้เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ 4 โรงเรียน ณ โรงเรียนหนองคันนา ผลโรงเรียนบ้านตาลวกได้อันดับที่ 3 ถือเป็นชัยชนะที่ดี และเป็นประสบการณ์กับนักเรียนที่ได้ลงแข่งขัน

 

ออกร้าน งานท้องถิ่นไทย

12521

วันท้องถิ่นไทย อบต.จีกแดก วันที่ 17 มีนาคม 2560 โดยนำผลผลิตของโรงเรียนไปแสดงในงาน

 

กิจกรรม “Big Cleaning Day”

2848

กิจกรรม “Big Cleaning Day” ภายใต้โครงการ สุรินทร์เมือง Clean and Green ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนบ้านตาลวก ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชั้น ป.1 -ป.6 ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 

 

เข้าร่วมรับการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ตำบลจีกแดก

12801

คุณ ครูนภสร กองศิริ ผู้แทนครูโรงเรียนบ้านตาลวก เข้าร่วมรับการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจีกแดก

 

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)

5449

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 8 มีนาคม 2560 สนามสอบโรงเรียนบ้านตาลวก และโรงเรียนบ้านโคกกรม อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2
web page hit counters codes Free