Monthly Archives: กรกฎาคม 2016

วันภาษาไทย ประจำปี 2559

S__12566538

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติมีนายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวกเป็นประธานในพิธีเปิด และในวันนี้มีกิจกรรมประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละคร การแสดงของแต่ละระดับชั้น การตอบคำถามชิงรางวัล

 

ปลูกทานตะวัน

13672495_10154299508567295_69618897_n

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้ทำการเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกทานตะวันบริเวณหน้าอาคารเรียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

 

ไข่เค็ม..อนุบาล

38199

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นักเรียนระดับอนุบาลโรงเรียนบ้านตาลวกได้เรียนรู้การทำไข่เค็ม โดยมีคุณครูนภสร กองศิริ และคุณครูสโรชา สุขสบายเป็นผู้สอน

 

เวียนเทียนและพัฒนาวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

เข้าพรรษา 59_6866

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านตาลวกได้นำนักเรียนเข้าร่วมเวียนเทียนและพัฒนาวัดตาลวก เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

 

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

26908

วันที่ 20 กรกฎาคม 2559  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพิ้นฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ชุมชนบ้านตาลวก บ้านศรีสัมพันธ์บ้านหนองระอางและคณะจากกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันทำบุญภวายเทียนพรรษา ณ วัดตาลวก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

 

ปลูกพืชผักสวนครัว

33640

วันที่ 27-30 มิถุนายน 2559  ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ลงมือปฏิบัติปลูกพืชผักสวนครัวและเพาะพันธุ์กล้าพืชผักสวนครัวและทานตะวัน เพื่อนำไปขยายผลสู่ชุมชนต่อไป โดยมีรายละเอียดการปลูกพืชดังนี้

 

สวนสนาม..ทบทวนคำสัตย์ปฏิญาณ

SAM_4378

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านตาลวก ได้นำกองลูกเสือสามัญเข้าร่วมพิธีสวนสนามและทบทวนคำสัตย์ปฏิญาณ ณ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

 

มอบทุนการศึกษา

SAM_4385

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน จำนวน 2 คนคือ เด็กชายกิตติภณ ก่อแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเด็กชายปัญณธร  บุญเลิศ

 

ปลูกป่าชุมชน

20619

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559  นายสุปัน วิชัย พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก ได้ร่วมปลูกป่าชุมชนบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านศรีสัมพันธ์ หมู่ที่ 8 อำเภอพนมดงรัก เพื่อรักษาระบบนิเวศและเป็นแหล่งน้ำสำคัญของหมู่บ้าน

 

ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

13616400_10154246382097295_1829071810_o

โรงเรียนบ้านตาลวก นำโดยท่านผู้อำนวยการสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก ขับเคลื่อนนโยบาย”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยในวันนี้ได้นำภาพกิจกรรมส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนบ้านตาลวกมาให้ทุกท่านได้ชมกัน

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2
web page hit counters codes Free