Monthly Archives: เมษายน 2016

ถวายน้ำปานะ

399174

วันที่ 9  เมษายน 2559 นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก พร้อมด้วยคณะครู ร่วมถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุสามเณร  ณ วัดตาลวก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

 

ตักบาตรพระภิกษุ สามเณร 572 รูป

12986666_10154022814587295_476584192_o

วันนี้ 11  เมษายน 2559 นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก พร้อมด้วยคณะครู ร่วมใส่บาตรพระภิกษุสามเณร 572 รูป ณ ที่ว่าการอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 

 

พิธีส่งมอบฝายน้ำล้นบ้านศรีสัมพันธ์

395987

วันนี้ 5 เมษายน 2559 นายสุปัน วิชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวกเข้าร่วมรับมอบฝายน้ำล้น หมู่ที่ 8 บ้านศรีสัมพันธ์  อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ จาก หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 (นพค.54) โดยมีผู้ใหญ่บ้านศรีสัมพันธ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ ส.อบต. เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

 

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

394511

นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก พร้อมด้วยคณะครูได้ไปร่วมงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนที่วัดตาลวก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  3-17เมษายน2559  โดยสามเณรส่วนใหญ่เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก

 
web page hit counters codes Free