Daily Archives: มีนาคม 21, 2016

ศึกษาเรียนรู้..สวนป่าสิริกิติ์

27435

วันที่ 17 มีนาคม 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนป่าสิริกิติ์ บ้านศรีสัมพันธ์ ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ครั้งนี้มีนายสุชาติ สุขสบาย และนายสำเริง สิงหะ เป็นครูผู้ควบคุมดูแลคอยให้คำชี้แนะในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้

 
web page hit counters codes Free