Daily Archives: มีนาคม 11, 2016

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล..ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทุ่งทานตะวัน

10960

วันนี้ 10 มีนาคม 2559 คุณครูนภสร กองศิริ และคุณครูสโรชา สุขสบาย นำนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และ อนุบาล 2 ของโรงเรียนบ้านตาลวก ได้ศึกษาเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ทุ่งทานตะวัน ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร์ การไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ในครั้งนี้ สร้างความประทับใจ สนุกสนาน และเพลิดเพลินให้แก่นักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

 
web page hit counters codes Free