Monthly Archives: มีนาคม 2016

งานปัจฉิมนิเทศ

IMG_5955

วันที่ 31 มีนาคม 2559 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยในงานปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการบายศรีสู่ขวัญ การมอบรางวัลเด็กดีในประเภทต่างๆ  อาทิ รางวัลเรียนดีคะแนนยอดเยี่ยม รางวัลเด็กดีประหยัดอดออม ฯ  และในวันนี้เองได้มีการแจกผลการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ

 

รับการนิเทศติดตามจาก สพป.สุรินทร์ เขต 3

IMG_5938

ช่วงบ่ายของวันนี้ 30 มีนาคม 2559  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรได้มีโอกาสต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  โดยการนิเทศ ติดตาม ฯ ในวันนี้ ทางคณะได้ชื่นชมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวกที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  อีกทั้งยังชื่นชมคุณครู และเด็กหญิงชุติกาญจน์ แสนนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีสามารถสอนนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ 100 %  และยังให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการ เอกสารต่างๆที่โรงเรียนได้จัดหาไว้ให้ต่อไป  ทางโรงเรียนบ้านตาลวกขอขอบคุณคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ที่ให้การติดตาม นิเทศ ฯ ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

S__679965

วันนี้ 30 มีนาคม 2559 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานเพื่อปรึกษาหารือ วิเคราะห์บริบทต่างๆของสถานศึกษา สรุปผลการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาที่จะมีขึ้นในปีการศึกษา 2559 โดยการประชุมในวันนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน ทางโรงเรียนบ้านตาลวกขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมประชุมในวันนี้

 

มอบบัตรอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

12941254_10153986008962295_899708105_o

วันนี้ นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก ได้มอบบัตรอวยพรวันเกิดให้คุณครูสำเริง สิงหะ และคุณครูวงศกร  ณรงค์ ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคมนี้ พร้อมทั้งอวยพรวันเกิดให้คุณครูทั้งสองท่านมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทางราชการสืบไป

 

ร่วมสวดอภิธรรม

IMG_5933

วันนี้ 25 มีนาค   2559  นายสุปัน วิชัย พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านตาลวก ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพของนายคมกริช กระแสโสม บุตรชายของนายสุภาพ กระแสโสม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านศรีสัมพันธ์  ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปในครั้งนี้ด้วยครับ

 

เยี่ยมชมนิทรรศการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

13834

วันที่ 24 มีนาคม 2559 คณะครูโรงเรียนบ้านตาลวก ประกอบด้วย นางนภสร กองศิริ นายปิยะ ทวีเสมอ และนายสำเริง สิงหะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้จัดนำเสนอนิทรรศการ ซึ่งการชมนิทรรศการครั้งนี้ ทางโรงเรียนบ้านตาลวกได้รับความรู้เป็นอย่างยิ่ง ทางโรงเรียนบ้านตาลวกขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ที่ได้จัดนิทรรศการดีๆแบบนี้ขึ้น

 

ศึกษาเรียนรู้..สวนป่าสิริกิติ์

27435

วันที่ 17 มีนาคม 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนป่าสิริกิติ์ บ้านศรีสัมพันธ์ ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ครั้งนี้มีนายสุชาติ สุขสบาย และนายสำเริง สิงหะ เป็นครูผู้ควบคุมดูแลคอยให้คำชี้แนะในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้

 

อวยพรวันเกิด…ท่านผู้อำนวยการ

IMG_5907

วันที่ 14 มีนาคม 2559 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านตาลวก ได้มอบกระเช้าพร้อมทั้งบัตรอวยพรให้แก่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดในปี 2559 นี้  ในการนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้แสดงความขอบใจและอวยพรพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านตาลวกทุกคน ให้มีกำลังกาย กำลังใจ ยึดมั่นในอุดมการณ์ของความเป็นครูที่จะสร้างสรรค์ผลสำเร็จให้เกิดแก่นักเรียนต่อไป

 

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล..ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทุ่งทานตะวัน

10960

วันนี้ 10 มีนาคม 2559 คุณครูนภสร กองศิริ และคุณครูสโรชา สุขสบาย นำนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และ อนุบาล 2 ของโรงเรียนบ้านตาลวก ได้ศึกษาเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ทุ่งทานตะวัน ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร์ การไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ในครั้งนี้ สร้างความประทับใจ สนุกสนาน และเพลิดเพลินให้แก่นักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

 
web page hit counters codes Free