Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2016

สืบสาน..วันมาฆบูชา

IMG_5804

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก ร่วมทำบุญถวายข้าวสารอาหารแห้ง และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา ณ วัดตาลวก ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

 

ร่วมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย..โรคร้ายไข้เลือดออก

IMG_5776

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  นายสุปัน วิชัย พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก  ได้ร่วมกับชุมชน อสม. ในการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อไข้เลือดออก โดยในวันนี้ได้รณรงค์ทั้ง 3 หมู่บ้าน คือ บ้านตาลวก บ้านศรีสัมพันธ์ และบ้านหนองระอาง 

 

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

IMG_5721

วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2559  ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านตาลวก ได้นำนิทรรศการ “สถานศึกษาพอเพียง” จัดแสดงในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ณ บ้านดอนน้ำตาล อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

 

ศน.เบญญา ศรีดารา ให้กำลังใจการเตรียมสอบ o-net ชั้น ป.6

28415

วันนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ศน.เบญญา  ศรีดารา ให้กำลังใจการเตรียมสอบ o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และการทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทางโรงเรียนบ้านตาลวกขอขอบคุณ ศน.เบญญา  ศรีดารา ที่ให้กำลังใจให้แก่นักเรียนในวันนี้

 

ร่วมรับพระราชทานพัดยศพระครูไพโรจน์สารธรรมฯ

354881

วันที่5 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการวัดตาลวก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจีกแดก กำนันตำบลจีกแดกไปร่วมรับพระราชทานพัดยศพระครูไพโรจน์สารธรรมเจ้าอาวาสวัดตาลวกเจ้าคณะตำบลจีกแดกกรรมการสถานสศึกษาขั้นพื้นฐานเลื่อนเป็นชั้นเอก

 

ทดสอบการอ่านเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

IMG_5626

วันนี้ 8 กุมภาพันธ์ 2559  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตาลวก  ได้เข้ารับการทดสอบการอ่าน การเขียน ภาษาไทย   จากคณะกรรมการกลางระดับเครือข่าย ที่มาทดสอบการอ่าน การเขียน ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 

เลี้ยงส่งคุณครูกิติศักดิ์-มัลลิกา รัตนมูล

IMG_5615

ค่ำของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ทางโรงเรียนบ้านตาลวก นำโดยนายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการบ้านตาลวก พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตาลวก  ได้เลี้ยงส่งคุณครูกิติศักดิ์ และคุณครูมัลลิกา รัตนมูล

 

กองทุนหมู่บ้าน..มอบทุนการศึกษา

IMG_5588

วันนี้ 1 กุมภาพันธ์ 2559 กองทุนหมู่บ้านศรีสัมพันธ์ ได้นำเงินมามอบให้แก่โรงเรียนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านตาลวก

 

กิจกรรมลูกเสือ

S__3858454

วันที่ 28-29 มกราคม 2559  โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดกิจกรรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

ลูกเสือสำรอง ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกล ซึ่งจัดในวันที่ 29 มกราคม  2559  ณ โรงเรียนบ้านตาลวก

ลูกเสือสามัญ ทางโรงเรียนบ้านตาลวกได้นำคณะลูกเสือไปร่วมเข้าค่ายกับเครือข่ายสถานศึกษาโคกกลางจีกแดก ซึ่งได้จัดในระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2559 ณ เกาะโกดกง จังหวัดสุรินทร์ 

 
web page hit counters codes Free