Monthly Archives: มกราคม 2016

คณะครู.ร่วมสวดอภิธรรม

IMG_5508

วันนี้ 27 มกราคม 2559  นายสุปัน วิชัย พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านตาลวก ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพของนายบุญยืน ประจงรัมย์ ผู้ปกครองของเด็กหญิงสาวิตรี ประจงรัมย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตาลวก  ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปในครั้งนี้ด้วยครับ

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เปิดบัญชีธนาคาร

IMG_5491

วันนี้ 27 มกราคม 2559 ทางโรงเรียนบ้านตาลวก นำโดย นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก พร้อมทั้งคุณครูสโรชา สุขสบาย คุณครูวงศกร ณรงค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยการเปิดบัญชีในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการออมทรัพย์ที่โรงเรียนได้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การออม และปลูกฝังนิสัยรักการออม ในวันนี้ทางโรงเรียนบ้านตาลวกต้องขอขอบคุณท่านผู้จัดการ และพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกท่านที่อำนวยความสะดวกให้แก่คณะครูและนักเรียนในครั้งนี้

 

กองร้อยปืนใหญ่สนามที่ 622(ร้อย.ป.622) เยี่ยมชมนักเรียนช่วงหน้าหนาว

125114

วันที่ 25 มกราคม 2559 ทหารจากกองร้อยปืนใหญ่สนามที่ 622(ร้อย.ป.622) ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมและพบปะพูดคุยกับนักเรียน ให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทางโรงเรียนบ้านตาลวกขอขอบคุณพี่ทหารที่มาให้ความรู้และปลูกฝังค่านิยมในการรักชาติในวันนี้

 

รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย..พาหะร้ายไข้เลือดออก

1202

วันนี้ 21 มกราคม 2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก ได้รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย..พาหะร้ายไข้เลือดออก โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา  มีการให้ความรู้แบบครบวงจร ตั้งแต่การให้ความรู้  การป้องกันตนเองจากไข้เลือดออก การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และการเฝ้าระวังตนเองจากไข้เลือดออก

 

สอบ Pre O-NET

IMG_5393

วันนี้ 21 มกราคม 2559 นางเบญญา ศรีดารา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ออกมานิเทศและเยี่ยมการสอบ pre o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

ร่วมสวดอภิธรรม…

IMG_5369

วันที่ 16 มกราคม 2559 นายสุปัน วิชัย พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านตาลวก ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพของนางสาวสุนันทา ทวีเสมอ พี่สาวของคุณครูปิยะ ทวีเสมอ  ณ บ้านท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปในครั้งนี้ด้วยครับ

 

วันครู..2559

IMG_5310

วันที่ 16 มกราคม 2559 นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วย คณะครูโรงเรียนบ้านตาลวก ได้ร่วมงานวันครู ประจำปี 2559  ณ โรงเรียนบ้านโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  ทางโรงเรียนบ้านตาลวกได้นำนิทรรศการ เศรษฐกิจพอเพียงมาแสดงในงานด้วย  โดยในงานวันครูในปีนี้คณะครูอำเภอพนมดงรักรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ นายอำเภอพนมดงรัก  ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี

 

สุกี้…ตกผลึกสร้างองค์ความรู้

IMG_5200

วันนี้ 12 มกราคม 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นำโดย คุณครูวงศกร ณรงค์ พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เก็บเกี่ยวพืชผักทางการเกษตรที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้ทำการปลูกไว้เมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา โดยพืชผักที่นักเรียนได้เก็บเกี่ยวในวันนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 นักเรียนนำกลับไปรับประทานที่บ้านกับผู้ปกครอง ส่วนที่ 2  นักเรียนจะนำผลผลิตของตนเองเข้าสู่กองกลางเพื่อทำอาหาร โดยเมนูอาหารที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จะได้เรียนรู้ในวันนี้คือ สุกี้   ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

คุณอารี มอบของขวัญวันเด็ก

IMG_5147

วันนี้ 12 มกราคม 2559คุณอารี ยืนยง ได้มอบของขวัญเป็นขนม และของใช้มากมายให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และ วันเด็กแห่งชาติ ทางโรงเรียนบ้านตาลวกก็ได้นำของขวัญดังกล่าวที่ได้รับมอบมานั้นจับรางวัลให้แก่นักเรียนผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลแต่ละรายการ โดยมี ผอ.สุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก และคณะครูเป็นผู้จับรางวัลสลับกันไป บรรยากาศในวันนี้สร้างความตื่นเต้นแก่นักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ทางโรงเรียนบ้านตาลวกต้องขอขอบคุณคุณอารี ยืนยง ที่มอบของขวัญให้แก่นักเรียนมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

329869

วันนี้ 9 มกราคม 2559  นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2
web page hit counters codes Free