Monthly Archives: ธันวาคม 2015

กิจกรรม วิถีพุทธ วิถีไทย วิถีตาลวก

IMG_4901

วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เวลา 06.30 น. โรงเรียนบ้านตาลวก ได้จัดทำกิจกรรม วิถีพุทธ วิถีไทย วิถีตาลวก ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ ตาลวก “บวร” ราษฎร์ รัฐ รวมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรม การทำบุญใส่บาตร ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

 

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า..ต้อนรับปีใหม่ 2559

IMG_4925

วันที่ 30 ธันวาคม 2558 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า…ต้อนรับปีใหม่ โดยมีการจัดกิจกรรมแลกของขวัญของนักเรียน มีการแสดงของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น โดยในกิจกรรมวันนี้ นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวกให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและพบปะนักเรียน อวยพรให้แก่คณะครูและนักเรียนมีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ในเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้

 

การแก้ปัญหา..อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

IMG_3852

โรงเรียนบ้านตาลวก ได้มีการจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ในทุกๆวัน โดยมีการนิเทศ ติดตามดูแล จากนายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก อย่างเป็นระยะ เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก สามารถอ่านออกเขียนได้ ตามนโยบายที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 และ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ว่า “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”

 

รางวัล..สถานศึกษาพอเพียง

IMG_4809

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านตาลวก ที่ผ่านการประเมิน สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2556″  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2556″ (เพิ่มเติม) ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

รางวัล…คุรุสดุดี

IMG_4808

โรงเรียนบ้านตาลวก ขอแสดงความยินดีกับ ท่านผู้อำนวยการสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวกที่ได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”  ในฐานะเป็นครูผู้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539  เป็นที่ประจักษ์ชัด

 

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวรฯ

103979

วันที่ 16 ธันวาคม 2558 นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก (ประธานเครือข่ายโคกกลางจีกแดก) พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายโคกกลางจีกแดก  นายสุชาติ สุขสบาย และนายปิยะ ทวีเสมอ ครูโรงเรียนบ้านตาลวกร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

 

ขอต้อนรับ..คุณครูคนใหม่

IMG_4770

วันนี้ 16 ธันวาคม 2558 นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก พร้อมทั้งคณะครู ได้มีโอกาสต้อนรับคุณครูสำเริง สิงหะ คุณครูคนใหม่ของโรงเรียนบ้านตาลวกและคณะจากโรงเรียนบ้านห้วยปูน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้เดินทางมาส่งคุณครูสำเริง สิงหะในวันนี้  ทางโรงเรียนบ้านตาลวกขอแสดงความยินดีและต้อนรับคุณครูคนใหม่ของโรงเรียนบ้านตาลวกในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง

 

ฟังสวดอภิธรรม..งานศพผู้ปกครองนักเรียน

IMG_4757

ค่ำของวันที่ 11 ธันวาคม 2558 นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก พร้อมทั้งคณะครูได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพของคุณยายลม ก่อแก้ว ซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กชายกิตติภณ ก่อแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เสียชีวิตลงด้วยอาการสงบในวัย 59 ปี ณ บ้านศรีสัมพันธ์ ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

 

สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

121128

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558  นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านตาลวก ได้มอบการ์ดอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณครูสุณิสา ถูกคะเนย์  ไว้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

 

ถวายพระพร…๕ ธันวา มหาราช

50813

นายสุปัน  วิช้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวกและประธานเครือข่ายโคกกลางจีกแเดกร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำ ๒๕๕๘ ณ ที่ว่าการอำเภอพนมดงรัก 

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2
web page hit counters codes Free