Monthly Archives: สิงหาคม 2015

ด่วนที่สุด การอบรมครูผู้สอนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) (จาก สพป.สร.3)

สพฐ.กำหนดให้มีการจัดอบรมให้ครูผู้สอนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ระหว่างวันี่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ – ๒ กันยายน ๒๕๕๘ รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ และให้จัดส่งครูเข้าอบรมตามจำนวนที่กำหนดให้จงได้ ซึ่งมีการรายงานผลเป็นรายบุคคลให้ สพฐ. ทราบต่อไป
หนังสือเชิญครูประชุมDLIT2558

จำนวนครูที่อบรมDLIT สถานที่อบรม (1)

ตารางการอบรม

 

จ่ายเงินทุนการศึกษามูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) รอบ 1 ปีการศึกษา 2558 (จาก สพป.สร.3)

สพป.สุรินทร์ เขต 3 กำหนดจ่ายเงินทุนการศึกษามูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) รอบ 1 ปีการศึกษา 2558 ให้โรงเรียนจำนวน 39 โรงเรียน รายละเอียดดังแนบ
ทุน EDFรายชื่อทุนฯ

 

ข้อสั่งการของ เลขา สพฐ.

ด้วย นายกมล รอดคล้าย เลขา สพฐ. มีข้อสั่งการให้สถานศึกษาทุกแห่งช่วยกันสอดส่องรักษาความปลอดภัย โดยจัดเวรยามหรือมีการแจ้งตำรวจ ทหารและฝ่ายปกครองเมื่อพบสิ่งผิดสังเกต พร้อมกำชับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้คำแนะนำ ดูแลนักเรียนทั้งในระหว่างอยู่ในโรงเรียนและระหว่างเดินทางกลับบ้าน กรณีพบข้อสงสัยหรือต้องการรายงานให้ประสาน ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้โดยตรง ดังรายละเอียดแนบ
หนังสือนำส่ง_0001

 

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558 (จาก สพป.สร.3)

แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ขยายระยะเวลารับสมัครขอรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังแนบ
แจ้งโรงเรียนรับการประเมิน ปี 58doc

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการวัสดุการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (จาก สพป.สร.3)

มาตรฐานโต๊ะนักเรียน

เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะคุรภัณฑ์ก่อนประถมฯ

หนังสือนำที่ ศธ 04002/ว 1388 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการวัสดุการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

กระดาษคำตอบ การอ่าน การเขียน ภาษาไทย ชั้นป.6 (จาก สพป.สร.3)

โหลดกระดาษคำตอบ ตามแนบ กระดาษคำตอบ

 

ด่วน แจ้งขยายเวลาบันทึกข้อมูลเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลในทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์(ก.ค.ศ.16)ให้เป็นปัจจุบัน (จาก สพป.สร.3)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
ให้ท่านแจ้งข้าราชการที่เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูล เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลในทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์(ก.ค.ศ16)ให้เป็น ปัจจุบัน ซึ่งระบบจะเปิดให้ดำเนินการปรับปรุงฯจากวันที่ 17-20สิงหาคม2558 นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เชเขต 3 ได้ประสานขยายเวลาการดำเนินการเปิดระบบการปรับปรุงข้อมูลจาก สำนักงาน ก.ค.ศ แล้ว ขอเรียนว่าปรับสำนักงานก.ค.ศ.ขยายเวลาเปิดระบบให้ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ให้โรงเรียนดำเนินการใช้ username และ password ของโรงเรียนเข้าโปรแกรมดำเนินการได้เลย

 

การค้ำประกันความชำรุดบกพร่องแท็บเล็ต โซน 2 (ป.1 ปีการศึกษา 2556) (จาก สพป.สร.3)

รายงาน สพป.สุรินทร์ เขต  3 ภายในวันที่ 25  สิงหาคม  2558 กรณีผู้ขายไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาฯ กรณีโรงเรียนเข้าใช้ศูนย์บริการ(แท็บเล็ตชำรุดบกพร่อง) แท็บเล็ตตัวสีขาว

คลิ๊ก
ดาวโหลดหนังสือแจ้งV3624        
ดาวโหลดนังสือ สพฐ.

 

แบบทดสอบการอ่านและเขียน ปีการศึกษา 2558 (โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส)

10636275_1617005361870094_7233163645310673447_n

 

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญ) 19 สิงหาคม 2558

IMAG2006

บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี …. นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โดยผู้กำกับ (คุณครูสุชาติ สุขสบาย) รองผู้กำกับ (คุณครูบุญจันทร์ ล้อมค้อม, คุณครูกิติศักดิ์ รัตนมูล) >>> คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 4 5 6 7 8
web page hit counters codes Free