Daily Archives: กรกฎาคม 28, 2015

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา (จาก สพป.สร.3)

สพป.สุรินทร์ เขต 3 ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและกำหนดการเลือกกันเอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาฯ

 

ด่วนที่สุด การกรอกข้อมูล ID Plan (จาก สพป.สร.)

สพป.สุรินทร์ เขต 3 ให้ผู้อำนวยการโรงเรียน และครู ในสังกัดกรอกข้อมูล ID Plan ตามแบบที่กำหนด และจัดส่งภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ดังรายละเอียดไฟล์แนบ

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 65 (จาก สพป.สร.)

คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนอนุบาลปราสาท(การงาน)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโชคนาสาม(คอม)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนกันทราราม(สุขศึกษาฯ)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนทนง(คณิตศาสตร์)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง(วิทยาศาสตร์)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนบ้านก็วล(ภาษาอังกฤษ)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนบ้านโคกตะเคียน(เรียนร่วม)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง(ปฐมัย)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนบ้านตาเสาะ(ดนตรี)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนบ้านบักจรัง(ท้องถิ่น)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนบ้านพลวง(ภาษาไทย)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนปราสาท(ดนตรี)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนยาง(ศิลปะ)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนรัฐประชา(พัฒนาผู้เรียน)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนละลมระไซ(นาฎศิลป์)
คำสั่งคณะกรรมการสนามโรงเรียนวันเจริญ(สังคมศึกษา)
ตารางแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน3
ตารางแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ตารางแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน2
คำสั่งคณะกรรมการฯเขตปี๕๘
คำสั่งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

 

ดาวน์โหลดฟรี(ไฟล์word)! แผนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี (ลูกเสือสำรอง-สามัญ-สามัญรุ่นใหญ่)

แผน การจัดการเรียนรู้วิชาลูกเสือมาเผยแพร่ให้คุณครูได้นำไปใช้ในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ครับ ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมดได้มาจาก : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) โรงเรียนนามนพิทยาคม โรงเรียนขามแก่นนคร ครับ

 

ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ11 เล่ม 88 แบบฝึก

แบบฝึกอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 ได้เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ ของ ครูจินตนา  แสงแก่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) สาขาบ้านสหมิตรพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต  1 เพื่อให้ทุก ร.ร. นำไปใช้พัฒนานักเรียน…

 
web page hit counters codes Free