Daily Archives: กรกฎาคม 20, 2015

โปรแกรมคำนวณภาวะทางโภชนาการของเด็ก น้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์หรือไม่

 

ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทย “ศรทอง” พุทธศักราช 2558

ด้วย มูลนิธิหลวงประดิศฐ์ไพเราะ(ศร ศิลปะบรรเลง) ได้จัดประกวดการบรเลงดนตรีไทย “ศรทอง” พุทธศักราช 2558 ของนักเรียนระดับประถมและระดับมัธยมศึกษา โดยแบ่งเครื่องดนตรีออกเป็น 6 ประเภท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ถึง 31 ส.ค. 2558 จึงขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมประกวด โดยสมัครทางเว็บไซท์ https://www.facebook.com/sornthongthai(คลิ๊ก) และทาง e-mail:sornthongthai@gmail.com หรือโทร 083-134-7466(เวลาทำการ 09.00-18.00 น.)

 

ขอเชิญประชุมการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้รับผิดชอบหลักงานประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียน จำนวน 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ในวันที่ 21 กค.58 เวลา 08.30-16.30 น. รายละเอียดตามเอกสารแนบ หนังสือนำส่งและกำหนดการ

 

การประกวดภาพวาดระดับเยาวชนอายุ 8-11 ปี หัวข้อ “Careers in Space”

ด้วย สำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) : สทอภ.หรือ  GISTDA  แจ้งว่าจะดำเนินการจัดประกวดภาพวาดระดับเยาวชนอายุ 8-11 ปี เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศเข้าประกวดภาพวาดที่ประเทศอินโดนีเซีย ส่งผลงานภายใน 2 ต.ค. 2558 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ http://www.gistda.or.th/main/th/node/744(คลิ๊ก)  ดาวน์โหลดใบสมัคร(คลิ๊ก)

 

ดาวน์โหลดฟรี! นวัตกรรมพัฒนาภาษาไทย จำนวน 24 ชุด

 

ดาวน์โหลดฟรี! แบบทดสอบการอ่านการเขียน ป.1-6 จำนวน 120 ชุด

 

ดาวน์โหลดฟรี! ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง การคัดลายมือ ป.1 – ม.3

 

การประกวดภาพวาดระดับเยาวชนอายุ 8-11 ปี หัวข้อ “Careers in Space”

ด้วย สำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) : สทอภ.หรือ  GISTDA  แจ้งว่าจะดำเนินการจัดประกวดภาพวาดระดับเยาวชนอายุ 8-11 ปี เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศเข้าประกวดภาพวาดที่ประเทศอินโดนีเซีย ส่งผลงานภายใน 2 ต.ค. 2558 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ http://www.gistda.or.th/main/th/node/744(คลิ๊ก)  ดาวน์โหลดใบสมัคร(คลิ๊ก)

 

คู่มือประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558 (โรงเรียนบ้านตาลวก)

คู่มือประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558 (โรงเรียนบ้านตาลวก)

ดาว์นโหลดไฟล์.rar

คู่มือประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558 (ปริ้นจากเว็บ ก.พ.ร.)

ดาว์นโหลดไฟล์.rar

 

 
web page hit counters codes Free