Daily Archives: กรกฎาคม 18, 2015

ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกคัดลายมือ ภาษาไทย 135 แผ่น

 

ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกอ่าน-เขียนภาษาไทย ป.1-6 26 เล่ม มากกว่า 390 แบบฝึก พร้อมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

แบบ ฝึกอ่าน-เขียนภาษาไทย ป.1-6 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 ได้เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ ของ คุณครู ศรีวัย พญาปุโรหิต โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต  1 เพื่อให้ทุก ร.ร. นำไปใช้พัฒนานักเรียน
ต้องขอขอบคุณเจ้าของผลงาน คือ คุณครู ศรีวัย พญาปุโรหิต โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน เป็นอย่างสูงนะครับ ที่พัฒนานวัตกรรมที่จะช่วยทำให้คุณครูทุกคนได้มีเครื่องมือที่เป็นตัวช่วยใน การพัฒนานักเรียนครับ

กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom
ดาวน์โหลดไฟล์ลิงค์ที่1

หรือ

ดาวน์โหลดไฟล์ลิงค์ที่2

 

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1

 แหล่งที่มา : http://182.93.222.52/chiangrai1/supervisor/index.php?sid=57000001&action=e_loader&item=36

 

 

ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกอ่าน-เขียนแจกลูกสะกดคำ วิชาภาษาไทย จำนวน 240 แผ่น

 

โปรแกรมเอกสารงานทะเบียน ปพ.1-3 (Version 7 พฤศจิกายน 2557)

Update โปรแกรมเอกสารงานทะเบียน ปพ.1-3 Version 7 พฤศจิกายน 2557

Update โปรแกรมเอกสารงานทะเบียน ปพ.1-3 Version 7 พฤศจิกายน 2557
    1.  สามารถกหนดรายวิชาเลือกเรียน  ได้ 1 วิชา / เทอม / ปี  (กำหนดรหัสวิชาเป็น “ล”)
    2.  โอนข้อมูลโอเน็ตจากไฟล์ Excel  สทศ.
    3.  ปรับปรุงคำสั่งให้ทำงานเร็วขึ้น

 

รวมโปรแกรมฝึกพิมพ์ดีด BCC typing tutor ทุกรุ่น

 

Data Management Center เปิดให้กรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระยะที่สอง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 (จาก สพป. สร.3)

ประกาศ วันที่ 13 กรกฏาคม 2558

เจ้าหน้าที่ ข้อมูลสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูล,เพิ่มนักเรียน, ย้ายเข้า, ย้ายออก, จำหน่าย, แก้ที่กรอกอายุผิดหรือข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส,พักนอน, พิการที่โรงเรียนกรอกข้อมูลตกหล่นไปในรอบแรกและข้อมูลนักเรียนที่เข้าใหม่ หลังวันที่ 10 มิ.ย. 2558 ได้ ที่ https://portal.bopp-obec.info/obec58

 
web page hit counters codes Free