Daily Archives: กรกฎาคม 17, 2015

ขยายระยะเวลาการส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ

สพป.สุรินทร์ เขต ๓ ขอประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมโครงการยอกย่องเยาวชน ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาศฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน  ๒๕๕๘  และสามารถดาวน์โหลดโครงการ ใบสมัคร คู่มือ  ได้ที่เว็บไซค์  www.senate.go.th

 

Username และ Password ของ โรงเรียน ในการใช้งานระบบศูนย์กลางคู่มือสำหรับประชาชนฯ

 

แจ้งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(มีวิทยฐานะ) ครั้งที่ 1 ( 1 เม.ย.2558) …(จาก สพป.สร.3)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ด้วย สพป.สุรินทร์ เขต 3ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2558 ) ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูมีวิทยฐานะ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
1.หนังสือแจ้งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน (มีวิทยฐานะ)1 เม.ย.58
2.หน้าคำสั่งเงินเดือนวิทยฐานะ
3.บัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เม.ย.58 ครูมีวิทยฐานะ pdf.

 

ดาวน์โหลดฟรี! ภาพระบายสี พุทธประวัติ 90 ภาพ

 

ดาวน์โหลดฟรี! (ไฟล์word) เนื้อเพลงลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 164 เพลง

 

อ่านฟรี! การ์ตูนนิทานชาดก (ภาพสวยมากครับ) จำนวน 51 เรื่อง

 

เรียน/ดาวน์โหลดฟรี! สื่อการสอนทุกกลุ่มสาระฯ ป.1-ม.6 จำนวน 800 บทเรียน

 

ดาวน์โหลด! ภาพระบายสีเกี่ยวกับพุทธประวัติ (ภาพสวยมากครับ) จำนวน 40 ภาพ

 

ดาวน์โหลดฟรี! เพลงลูกเสือ-เนตรนารี (ไฟล์ MP3)

 

ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกทักษะอ่านคล่องเขียนคล่อง ชั้น ป.2 จำนวน 110 แบบ

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 4
web page hit counters codes Free