Daily Archives: กรกฎาคม 15, 2015

หนังสือเรียน On the Springboard Student is Book 4 เล่ม

 

หนังสือเรียน ENGLISH IS FUN จำนวน 4 เล่ม

หนังสือชุดนี้เป็น ลิขสิทธิ์ของ กลุ่มพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการห้ามนำไป ทำซ้ำ/ดัดแปลง เพื่อการพาณิชย์  ให้ใช้เพื่อการเรียนการสอนเท่านั้น เว็บครูอัพเดตจึงขอเป็นสื่อกลางในการนำหนังสือมาเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของการ ศึกษา โดยข้อมูลทั้งหมดมาจากกลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคคลากรด้านเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ…

 

ดาวน์โหลดเอกสาร วิชาการยุวกาชาด 27 เล่ม ครบทุกเรื่องที่คุณครูต้องการครับ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร วิชาการลูกเสือ 25 เล่ม ครบทุกเรื่องที่คุณครูต้องการครับ

 

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิตพร้อมแผนการจัดการเรียนรู้

 

บัญชีคำพื้นฐาน ชั้นปฐมวัย – ป.6

 

หนังสือเสริมความรู้ คณิตศาสตร์ ระดับประถมและมัธยม 4 เล่ม

 

บทอาขยานภาษาไทย ระดับชั้น ป.1 – ม.6 มีทั้งไฟล์ pdf และ mp3

วันนี่้เรานำเอาบทอาขยานภาษาไทย ระดับชั้น ป.1 – ม.6 มาให้คุณครูนำไปพัฒนาให้นักเรียนของเรา มีความสามารถด้านภาษาไทยและใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนครับ ซึ่งบทอาขยานที่เรานำมาให้ดาวน์โหลดมีทั้งไฟล์หนังสือเรียน (pdf) และ ไฟล์เสียง (mp3) ครับ…

กดไลค์ติดตามเราที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่นี่

 

เอกสารเสริมความรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 9 เล่ม

 

การดำเนินการตามพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2
web page hit counters codes Free