Daily Archives: กรกฎาคม 9, 2015

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู (จาก สพป.สร.3)

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ลงวันที่ 12  พฤษภาคม  พ.ศ.2558  เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 นั้น…

 

ด่วนที่สุด..เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 (จาก สพป.สร.3)

ด่วนที่สุด..เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ทุกงบรายจ่าย ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันโดยด่วน

หนังสือเร่งรัดกาเบิกจ่ายงบประมาณ

 
web page hit counters codes Free