Daily Archives: กรกฎาคม 8, 2015

ตรวจสอบข้อมูลหนี้ค้างชำระค่าไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัด (จาก สพป.สร.3)

ด้วย สพฐ. ตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนที่ค้างชำระค่าไฟฟ้า  โดยให้ดำเนินการตามรายละเอียดที่แจ้ง ดังนี้ ตรวจสอบข้อมูลหนี้ค้างชำระไฟฟ้า2558 สำเนา สพฐ.04006_ว1097 รายชื่อโรงเรียนค้างชำระค่าไฟฟ้าปี2558

 

ประชาสัมพันธ์ รายการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการถอดบทเรียนและใช้เครือข่ายเป็นฐาน(งาน ศน.เปรมฤดี)ครับ (จาก สพป.สร.3)

เครือข่ายการจัดการศึกษาหนองใหญ่โคกสะอาด ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยกระบวนการถอดบทเรียนและใช้เครือข่ายการ จัดการศึกษาเป็นฐาน ครับ
รายงานถอดบทเรียนเครือข่าย

 
web page hit counters codes Free